Anbistatus / Jaarcijfers

Algemeen:
Statutaire naam: Stichting Hondenzorg en Welzijn Europa
Verkorte naam: HZW
Opgericht in: mei 2016 te gemeente Leidschendam-Voorburg
Vestigingsplaats: Voorburg
KvK nummer: 65947088
RSIN: 856328674

Contact:
Postadres: Parkweg 34c, 2271AK te Voorburg
e-mail: info@hondenzorgenwelzijn.nl
Tel: 0614416766 / 0620428688
website: www.hondenzorgenwelzijn.nl

Bank: IBAN: NL84RABO0310045657 BIC RABONL2U voor adopties
Bank: IBAN: NL12 RABO0310045401BIC RABONL2U voor donaties

Doelstellingen en activiteiten:
Statutaire doelstelling: Het doel van de stichting is het bevorderen van het Nederlandse en Spaanse dierenwelzijn in het algemeen en van honden in het bijzonder, dit in nauwe samenwerking met de plaatselijke asielen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen en geldmiddelen en voorts door het verrichten van alle verdere handelingen, die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Speerpunt, vinden van een nieuwe thuisplaats voor de honden in Nederland en België.

Activiteiten:
• Indien mogelijk bieden van financiële, persoonlijke en materiële hulp aan dierenasiels, dierenasiels in directe nabijheid van Amposta in het bijzonder. Andere dierenasiels in Portugal of Spanje kunnen ook op hulp van de stichting rekenen zolang de financiële middelen dit toelaten.
• Het verzorgen van publiciteit t.b.v. asielhonden met als doel meer dieren een warm “thuis” te geven.
• Waar mogelijk dieren in nood helpen, zoals kettinghonden, wedstrijdhonden, zwerfhonden en honden die voor de jacht worden ingezet en na niet functioneren worden achter gelaten en verminkt.
• Bevorderen dat men honden laat steriliseren/castreren. Dit in samenwerking met lokale dierenartsen.
• Samenwerking met landelijke en regionale dierenwelzijnsorganisaties om een grotere kritische massa te maken voor het beïnvloeden van bestuur en politiek en om op effectievere wijze educatieve taken te kunnen uitvoeren.
• Het verstrekken van publiciteit en voorlichting over dierenwelzijn gericht op zowel volwassenen als kinderen.

Financieel:
Stichting Hondenzorg en Welzijn heeft geen winstoogmerk.
HZW behoort tot de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI-status). Opbrengsten uit opdrachten, donaties en schenkingen worden besteed aan het behalen van de doelstellingen.

Organisatie:
Bestuur: statutair bestaande uit 3 personen:
• S.F. van der Wijngaart (Voorzitter)
• I. Bosch-Voortman (Penningmeester)
• M.C.M. Meelhuysen- van Alphen (Secretaris)

Besluitvorming: Besluiten, zowel financieel als inhoudelijk, worden conform de statuten, gedaan op basis van gelijkheid van stemmen.
Ondersteunend personeel in loondienst: Op dit moment zijn er geen mensen in loondienst
Beloningsbeleid: Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.
Financiering: Inkomsten worden verkregen uit sponsoring, schenkingen, verkoop, adopties en donaties.
Financiële verantwoording / Jaarverslagen: Wij zullen ieder jaar onze jaarcijfers openbaar maken. Van aanvullende activiteiten en ontwikkelingen wordt verslag uitgebracht op de website.

 anbi-150x150.jpg

UBN nummer : 7845512
Rekeningnummer voor donaties : NL12 RABO0310045401

 

Bekijk onze reutjes

Klik snel verder om onze reutjes te bekijken!

Klik hier

Bekijk onze teefjes

Klik snel verder om onze teefjes te bekijken!

Klik hier

Bekijk onze puppy's

Klik snel verder om onze puppy's te bekijken!

Klik hier
Pip is ons lieve vriendinnetje

Kelly Vermeulen

Eerlijk in hun verhaal

Steffie Janissen

Wij bevelen de stichting zeker aan!!!

Berby Hanekamp

ADOPT DON'T SHOP !

Sandra Yap

Geen mooie praatjes maar een waar verhaal

Natascha Geurink

Totaal geen spijt

Linda Diks